พันธกิจและวิสัยทัศน์

e431d5aa305d7bc88369ac076227a63

ภารกิจ

เป็นผู้นำวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์หนักของจีน

ให้อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของจีนเป็นผู้นำของโลก

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์หนักของจีน

เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ชาว Hanyang ทุกคนตระหนักถึงความฝันร่วมกัน